uprchlíci a běženci\nástrahy úsudku

Mezi prozkoumané nástrahy úsudku, které mohou významně ovlivnit náš úsudek o uprchlících a běžencích patří negativní předpojatost a selektivní vnímání. První pojem označuje zjištění, že negativní (ohrožující) popudy působí na lidi silněji než ty pozitivní nebo neutrální. Druhý fenomén označuje sklon dát víc váhy podnětům, které jsme během zpracovávání informací očekáváli.

Právě jste si přečetli jedno z věcných shrnutí od Odlišnosti. Cílem těchto shrnutí je představit základní skutečnosti a zjištění, na kterých by se lidé s různými postoji měli shodnout.
Na tomto shrnutí stále pracujeme. Pokud jsme něco důležitého opomněli, něco vám nedává smysl, nevíte, jak jsme k něčemu došli, nebo jste přesvědčeni, že se mýlíme, napište nám na shrnuti@odlisnost.cz