uprchlíci a běženci\ekonomické zhodnocení

Vykreslování běženců jako příživníků, využívajících štědrost německého sociálního zabezpěčení, je nepodložené a zavádějící. Ekonomické studie ukazují, že v dlouhém období jsou migranti přínosem pro ekonomiku – nebo přinejmenším nebývají zátěží. Neexistuje žádný výzkum, který by dokazoval, že by tomu mělo být jinak, pocházejí-li běženci ze „vzdálenějších kulturních okruhů“. Jsou-li ale příležitosti k přeškolení mizerné, nespoutaná migrace může vystavit domácí nekvalifikované pracovníky riziku nezaměstnanosti v krátkém období.

Právě jste si přečetli jedno z věcných shrnutí od Odlišnosti. Cílem těchto shrnutí je představit základní skutečnosti a zjištění, na kterých by se lidé s různými postoji měli shodnout.
Na tomto shrnutí stále pracujeme. Pokud jsme něco důležitého opomněli, něco vám nedává smysl, nevíte, jak jsme k něčemu došli, nebo jste přesvědčeni, že se mýlíme, napište nám na shrnuti@odlisnost.cz