romové\zodpovědnost samospráv

Žádná jiná úroveň vlády nemá lepší pozici, aby ovlivnila soudržnost místního obyvatelstva, než místní samospráva. Protože ke strádání některých Romů a sporů mezi nimi a většinovou společností vede sada faktorů, samosprávy musí tyto zábrany adresovat v jejich provázanosti. Pro-integrační programy musí kombinovat podporu nesegregovaného bydlení s podporu vzdělávání, zaměstnanosti a zlepšení sociální práce. Třeba program IRIS v Madridu takto docílil snížení závislosti na sociálních dávkách, zlepšení školních výsledků a zaměstnanosti u Romů, se kterými pracoval. Řada samospráv ale raději volí výlučně represivní opatření, která často vedou k neefektivnímu využití veřejných prostředků.

Právě jste si přečetli jedno z věcných shrnutí od Odlišnosti. Cílem těchto shrnutí je představit základní skutečnosti a zjištění, na kterých by se lidé s různými postoji měli shodnout.
Na tomto shrnutí stále pracujeme. Pokud jsme něco důležitého opomněli, něco vám nedává smysl, nevíte, jak jsme k něčemu došli, nebo jste přesvědčeni, že se mýlíme, napište nám na shrnuti@odlisnost.cz