islám\sharia

Ve většině států s muslimskou většinou je šaría, nebo islámské právo, uplatňováno jen v občanských zákonících. V anglosaském světě jsou šariátské organizace přijímané vedle dalších náboženských služeb smírčího řízení jako dlouholetých rabínských tribunálů (Bejt din) nebo křesťanských mediačních služeb. Skutečná dilemata pro sekulární země s velkými muslimskými menšinami neleží v oblasti trestního práva, ale v aplikace šaríi na rodinné záležitosti jako je rozvod, dědictví a opatrovnictví.

Právě jste si přečetli jedno z věcných shrnutí od Odlišnosti. Cílem těchto shrnutí je představit základní skutečnosti a zjištění, na kterých by se lidé s různými postoji měli shodnout.
Na tomto shrnutí stále pracujeme. Pokud jsme něco důležitého opomněli, něco vám nedává smysl, nevíte, jak jsme k něčemu došli, nebo jste přesvědčeni, že se mýlíme, napište nám na shrnuti@odlisnost.cz