islám\nástrahy úsudku

Mezi významné kognitivní nástrahy, které mohou ovlivnit náš úsudek o muslimech patří přisuzující předsudky a naivní realismus. První pojem popisuje sklon přisoudit výslednou situaci volbám samotných zapojených aktérů, třebaže evidence svědčí o vlivu vnějších spouštěčů a omezení. Druhý fenomén označuje tendenci předpokládat, že ti, co s námi nesouhlasí, musejí být špatně informovaní, stupidní nebo zaujatí.

Právě jste si přečetli jedno z věcných shrnutí od Odlišnosti. Cílem těchto shrnutí je představit základní skutečnosti a zjištění, na kterých by se lidé s různými postoji měli shodnout.
Na tomto shrnutí stále pracujeme. Pokud jsme něco důležitého opomněli, něco vám nedává smysl, nevíte, jak jsme k něčemu došli, nebo jste přesvědčeni, že se mýlíme, napište nám na shrnuti@odlisnost.cz