v čem je problém

diletantství v kontroverzních tématech

V běžných tématech mají tradiční média stále navrch. V kontroverzních tématech tomu tak ale vždy není. Někdy i více než každý druhý široce sdílený článek o islámu, uprchlících nebo Romech pochází z delegitimizovaných a disinformačních webů. Lidé na těchto webech často získávají věcně nesprávné, zavádějící a často polarizující představy o dnešní společnosti. Při následné míře zmatení ve veřejné debatě je nasnadě, že vyvíjená politická opatření nebudou ani v nejlepším zájmu nás, ani jich.

kdo jsme

znalostní boutique

Jsme malá společnost s vášní pro fakta, výzkum a pochopení. Skládáme se z několika korespondentů a více než dvě stě konzultantů rozesetých mezi Berkeley, Žatcem a Teheránem. Sdílíme zázemí českého spolku Odlišnost a maďarského institutu Budapest Intézet. Většinu práce odvádíme pro bono, podpořil nás Višegrádský fond. Náš bankovní účet můžete zkontrolovat zde.

naši korespondenti

co chceme

přítrž dojmům a názorům

Naším cílem je vyprovokovat tvůrce názorů a vnímavou veřejnost k opětovnému promyšlení záležitostí náchylných k zaujatosti - témat spjatých s islámem, uprchlíky, běženci, a Romy. Tak se chceme postavit trendu popírání skutečnosti a podpořit tvorbu politických opatření založených na nejlepších dostupných poznatcích.

k čemu vám jsme

ucelené pochopení

Počínaje lednem 2019 vám chceme zprostředkovat ucelené porozumění některým z nejspletitějších témat současných společností. Toho chceme docílit skrze zevrubné vysvětlení konkrétních nesrovnalostí založené na ověřených faktech, výzkumu, vhledu z praxe, v mezinárodním srovnání. V češtině. Po kliknutí na jednotlivá témata najdete věcná shrnutí, která uvádí na pravou míru běžné zavádějící představy. Skrze ně vám bychom vám rádi ušetřili čas a představili základní skutečnosti, na kterých by se různí lidé měli shodnout.

Funguje to? Je to kupa řečí? Zanedbali jsme nějaký problém nebo vaši obavu?

dejte nám na frak

naši korespondenti

Kateřina Čapková

Kateřina Čapková je přední česká historička působící na ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a Newyorské univerzitě v Praze.

Celia Donert

Celia Donert je historička dvacátého století na Univerzitě v Liverpoolu. Její práce se pravidelně objevuje v publikacích Nakladatelství Univerzity v Cambridge.

Karel Holomek

Karel Holomek je předseda Společenství Romů na Moravě s disidentskou minulostí. Spoluzaložil Muzeum romské kultury v Brně.

Petr Janský

Petr Janský je výzkumníkem Centra pro celosvětový rozvoj a CERGE-EI. Podílel se na vývoji indexů hodnotících veřejné zakázky a daňové ráje. Vystudoval rozvojovou ekonomii na Oxfordské univerzitě.

Arez Hussen

Arez Hussen pracuje s ženami zneužitými bojovníky ISIS poblíž válečné zóny. Byl šéfredaktorem prvních nezávislých novin v Iráku.

Ivan Krastev

Ivan Krastev je stálým spolupracovníkem Institutu humanitních věd ve Vídni. Původem bulharský politolog zastával význačné role na mnoha renomovaných univerzitách. Píše pravidelný komentář pro deník New York Times.

Tomáš Lindner

Tomáš Lindner je český zahraniční zpravodaj, držitel několika cen za reportáže o uprchlících, bulharské mafii nebo rozvoji ve Rwandě.

Jaromír Mazák

Jaromír Mazák se specializuje na společenská hnutí jako doktorand na Univerzitě Karlově a v Oxfordu.

Anna Orosz

Anna Orosz zkoumá politiky vzdělávání a pracovního trhu v Budapest Institutu. Studovala ekonomii v Budapešti a na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Martin Paleček

Martin Paleček se věnuje filosofii a společenským vědám na Univerzitě v Hradci Králové. Někdejší držitel Fulbrightova stipendia studoval na Univerzitě v Cambridge.

Pavel Pospěch

Pavel Pospěch je sociolog. Věnuje se vývoji společenských norem jako držitel Fulbrightova stipendia na Yaleově univerzitě.

Daniel Prokop

Daniel Prokop je přední český sociolog, ředitel výzkumu v agentuře Median. Studoval sociologii a média na Univerzitě Karlově.

David Růžička

David Růžička je dočasný editor Odlišnosti. Studoval management, ekonomii a filozofii vědy. Žil na středním východě a v Africe.

Ágota Scharle

Ágota Scharle se zabývá politikou založenou na důkazech ve spojitosti s politickou odpovědností v Budapest Institutu, který spoluzaložila. Vystudovala ekonomii na Oxfordské univerzitě.

Mariusz Szczygiel

Mariusz Szczygiel je polský spisovatel. Napsal Gottland, jednu z nejuznávanějších reflexí o české společnosti.

Michal Vašečka

Michal Vašečka je přední slovenský sociolog, věnuje se integraci, migraci a kultuře. Někdejší držitel Fulbrightova stipendia přednáší na univerzitách ve všech koutech světa. Spoluzaložil CVEK.

časté otázky

proč píšeme nadpisy malými písmeny?

Všeobecná digitalizace způsobuje neudržitelnost starých business modelů tištěných médií. I některé seriózně se tvářící noviny jdou pak ve snaze upoutat čtenáře tak daleko, že v nadpisech tvrdí něco, po čem v samotném článku není ani stopa. Horečnaté posedlosti nadpisy říkáme ne.

proč jsou články Odlišnosti anonymní?

Jde nám o nápady, ne o jména. Proto vám na každé stránce neomlacujeme o hlavu, jaké osobnosti za Odlišností stojí. Podobně jako korespondenti tradičního týdeníku The Economist, jehož anonymní autorský model napodobujeme, i naši přispěvatelé diskutují a často oponují tvrzením těch druhých. Pasáže interpretující výzkum bývají recenzovány autory původních studií, ale ne nutně každým z kmenových korespondentů. Každý z korespodentů proto nesouhlasí nutně s každým detailem, na který zde narazíte. I ti nejproslulejší z korespondentů ale bezpodmínečně věří, že zásadní popisy skutečností, které si na webu Odlišnosti přečtete, jsou nekompromisně ověřené a měly by být známé.

jaké je politické zaměření Odlišnost?

Odlišnost není ani pravicová ani levicová ve smyslu tradičního rozdělení, ve kterém jedni tvrdí, že do ekonomiky zasahují méně a ti druzí, že více. Neprosazujeme jakoukoli ekonomickou či politickou doktrínu a neobhajujeme žádnou skupinu obyvatel. Držíme se však zásady, že každý člověk se rodí svobodný a v právech a důstojnosti druhým rovný. To platí pro členy většinových společností, stejně tak jako pro muslimy a Cikány/Romy.

Neobhajujeme svět bez hranic, ani svět uzavřených států. Věříme ale, že migrace může být přínosná pro migranty a jejich rodiny, pro cílové i původní země, probíhá-li v prostředí inteligentních politických opatření.

Konečně za třetí věříme, že zřídkakdy existuje jedno řešení a čtenáři Odlišnost by si měli být vědomi přítomných kompromisů. Lidé by měli mít možnost zvolit si svůj osud svobodně a nebýt klamáni o dostupných možnostech. Proto se stavíme proti jakýmkoli vlivným tvůrcům názorů, kteří šíří zavádějící představy o tématech, jimž se zabýváme.

proč se věnujete těmto tématům?

Témata spjatá s islámem, uprchlíky, migranty a Romy patří mezi ty, ve kterých mají politici, novináři a veřejnost doložitelně nevíce zavádějících představ. Redaktoři běžných médií pracují v takové časové a finanční tísni, že nemohou těmto nepříliš populárním tématům věnovat dost pozornosti. To oslabuje kapacitu státu vyvíjet politická opatření založená na nejlepších dostupných poznatcích a může být využito vůdci bez rozvinutého chápání demokracie. Podtémata kmenových témat jsme vybrali po třech letech rozhovorů s odborníky a obyčejnými lidmi ve střední Evropě i jinde ve světě. Nedává-li vám naše strukturování podtémat smysl, dejte nám na frak

proč se jmenujete Odlišnost?

Slovanské slovo „odlišnost“, tak jako jeho anglický protějšek „distinction“ neoznačuje jen jen rozdíl jako takový, ale i konkrétní vlastnost, která rozdílné věci rozdílnými činí. Věříme, že nuance jsou neobyčejně důležité.

připojte se

pojďte věcem přijít na kloub

Nevěnovali jsme dost pozornosti problému, kterého se obáváte? Máte neotřelý postřeh nebo vtip ze zákulisí? Napište na editor@odlisnost.cz.

Zaujali jsme vás tak, že chcete Odlišnost rozvíjet s námi? Skvělé! Pošlete nám svůj životopis na people@odlisnost.cz a řekněte nám, proč bychom měli chtít právě vás. Mluvíte-li anglicky, podívejte se na seznam rolí, pro které hledáme nadšené zájemce.

Věříte, že na Odlišnosti záleží a chcete ji finančně podpořit? Napište na davidr@odlisnost.cz nebo darujte na účet 2800640419/2010..

rychlý vzkaz

EMAIL

ZPRÁVA