kdo jsme

znalostní boutique

Jsme malá společnost s vášní pro fakta, výzkum a pochopení. Skládáme se z několika korespondentů a více než dvě stě konzultantů rozesetých mezi Berkeley, Žatcem a Teheránem. Sdílíme zázemí českého spolku Odlišnost a maďarského institutu Budapest Intézet. Většinu práce odvádíme pro bono, podpořil nás Višegrádský fond. Náš bankovní účet můžete zkontrolovat zde.

naši korespondenti

co chceme

přítrž dojmům a názorům

Naším cílem je vyprovokovat tvůrce názorů a vnímavou veřejnost k opětovnému promyšlení záležitostí náchylných k zaujatosti - témat spjatých s islámem, uprchlíky, běženci, a Romy. Tak se chceme postavit trendu popírání skutečnosti a podpořit tvorbu politických opatření založených na nejlepších dostupných poznatcích.

k čemu vám jsme

ucelené pochopení

Počínaje podzimem 2017 vám chceme zprostředkovat ucelené porozumění některým z nejspletitějších témat současných společností: záležitostí spjatých s islámem, uprchlíky, běženci a Romy. Toho chceme docílit skrze zevrubné vysvětlení konkrétních nesrovnalostí založené na ověřených faktech, výzkumu, vhledu z praxe, v mezinárodním srovnání. V češtině. U jednotlivých témat uvádíme věcná shrnutí, která uvádí na pravou míru běžné zavádějící představy. Skrze ně vám bychom vám rádi ušetřili čas a představili základní skutečnosti, na kterých by se lidé s různými postoji měli shodnout.

Funguje to? Je to kupa řečí? Zanedbali jsme nějaký problém nebo vaši obavu?

dejte nám na frak

naši korespondenti

Karel Holomek

Karel Holomek je předseda Společenství Romů na Moravě s disidentskou minulostí. Spoluzaložil Muzeum romské kultury v Brně.

Petr Janský

Petr Janský je výzkumníkem Centra pro celosvětový rozvoj a CERGE-EI. Podílel se na vývoji indexů hodnotících veřejné zakázky a daňové ráje. Vystudoval rozvojovou ekonomii na Oxfordské univerzitě.

Elena G. Kriglerová

Elena G. Kriglerová se věnuje výzkumu a obhajobě společenské soudržnosti a práv dětí z menšin. Spoluzaložila CVEK poté, co vystudovala sociologii na Univerzitě Komenského.

Arez Hussen

Arez Hussen pracuje s ženami zneužitými bojovníky ISIS poblíž válečné zóny. Byl šéfredaktorem prvních nezávislých novin v Iráku.

Alena Chudžíková

Alena Chudžíková se věnuje mezi-etnickým vztahům a politickém diskurzu o menšinách ve CVEKu. Vystudovala aplikovanou sociální psychologii na Univerzitě v Sussexu.

Ivan Krastev

Ivan Krastev je stálým spolupracovníkem Institutu humanitních věd ve Vídni. Původem bulharský politolog zastával význačné role na mnoha renomovaných univerzitách. Píše pravidelný komentář pro deník New York Times.

Tomáš Lindner

Tomáš Lindner je český novinář, držitel několika cen za reportáže o uprchlících, bulharské mafii nebo rozvoji ve Rwandě.

Jaromír Mazák

Jaromír Mazák se specializuje na společenská hnutí jako doktorand na Karlově univerzitě a v Oxfordu.

Anna Orosz

Anna Orosz zkoumá politiky vzdělávání a pracovního trhu v Budapest Institutu. Studovala ekonomii v Budapešti a na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Martin Paleček

Martin Paleček se věnuje filosofii a společenským vědám na Univerzitě v Hradci Králové. Někdejší držitel Fulbrightova stipendia studoval na Univerzitě v Cambridge.

Pavel Pospěch

Pavel Pospěch je sociolog. Věnuje se vývoji společenských norem jako držitel Fulbrightova stipendia na Yaleově univerzitě.

Daniel Prokop

Daniel Prokop je přední český sociolog, ředitel výzkumu v agentuře Median. Studoval sociologii a média.

Petra E. Reszketo

Petra E. Reszketo se zaměřuje na podnikatelské prostředí a vládní transparentnost v Budapest Institutu, který spoluzaložila. Studovala politickou ekonomii na Středoevropské a Oxfordské univerzitě.

David Růžička

David Růžička studoval management, ekonomii a filozofii vědy. Žil na středním východě a v Africe.

Ágota Scharle

Ágota Scharle se zabývá politikou založenou na důkazech ve spojitosti s politickou odpovědností v Budapest Institutu, který spoluzaložila. Vystudovala ekonomii na Oxfordské univerzitě.

Mariusz Szczygiel

Mariusz Szczygiel je polský spisovatel. Napsal Gottland, jednu z nejuznávanějších reflexí o české společnosti.

Michal Vašečka

Michal Vašečka je přední slovenský sociolog, věnuje se integraci, migraci a kultuře. Někdejší držitel Fulbrightova stipendia přednáší na univerzitách ve všech koutech světa. Spoluzaložil CVEK.

často kladené otázky

proč píšeme nadpisy malými písmeny?

Všeobecná digitalizace způsobuje neudržitelnost starých business modelů tištěných médií. I některé seriózně se tvářící noviny jdou pak ve snaze upoutat čtenáře tak daleko, že v nadpisech tvrdí něco, po čem v samotném článku není ani stopa. Horečnaté posedlosti nadpisy říkáme ne.

proč jsou články Odlišnosti anonymní?

Jde nám o věc, ne o jména. Proto vám na každé stránce neotloukáme o hlavu, jaké osobnosti stojí za Odlišností.

proč se jmenujeme Odlišnost?

Slovanské slovo „odlišnost“, tak jako jeho anglický protějšek „distinction“ neoznačuje jen jen rozdíl jako takový, ale i konkrétní vlastnost, která rozdílné věci rozdílnými činí. Věříme, že nuance jsou neobyčejně důležité.

jsme pravicoví nebo levicoví?

Neobhajujeme žádnou skupinu obyvatel a neprosazujeme jakoukoli ekonomickou či politickou doktrínu. Držíme se však zásady, že každý člověk se rodí svobodný a v právech a důstojnosti druhým rovný. To platí pro členy většinových společností, stejně tak jako pro muslimy a Cikány/Romy.

připojte se

pojďte věcem přijít na kloub

Nevěnovali jsme dost pozornosti problému, kterého se obáváte? Máte neotřelý postřeh nebo vtip ze zákulisí? Napište na editor@odlisnost.cz.

Zaujali jsme vás tak, že chcete Odlišnost rozvíjet s námi? Skvělé! Pošlete nám svůj životopis na people@odlisnost.cz a řekněte nám, proč bychom měli chtít právě vás. Mluvíte-li anglicky, podívejte se na seznam rolí, pro které hledáme nadšené zájemce.

Věříte, že na Odlišnosti záleží a chcete ji finančně podpořit? Napište na davidr@odlisnost.cz nebo darujte zde.

rychlý vzkaz

EMAIL

ZPRÁVA